Siirry sisältöön
Haku

Laadunhallinta

Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin

Laatutavoitteemme, niiden ylläpito ja parantaminen perustuvat Ekamin strategiaan ja integroituvat eri yksiköiden toimintaan. Laadunhallintamme perustuu ISO 9001 laatujärjestelmään ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmään. Ekamin laadunhallintajärjestelmä kattaa koko konsernin, niin Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston, Rannikkopajat kuin Ekami Consulting Oy:n (Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutuskeskus Oy) ja Primus High Tech Oy:n.

Laatutyömme tavoitteena on asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastaaminen, toimintamme selkiyttäminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. Laatutyössä olemme sitoutuneet kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden periaatteita edistävien toimenpiteiden vahvistamiseen toiminnassamme. Jokainen ekamilainen vastaa laadunhallinnasta oman työnsä osalta.

Yhdessä sovitut toimintatavat on kuvattu Ekamin sähköiseen toimintajärjestelmään, jonka avulla varmistetaan asiakkaidemme saaman palvelun laatu, prosessimainen toiminta ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen. Noudatamme laatutyössämme ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta ja laatustrategiaa.

Toimintatapoja, -malleja ja -prosesseja kehitetään asiakas- ja sidosryhmäpalautteiden toiveiden mukaisesti. Toimintamme laatua seuraa opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmien toimivuutta vuosittain arvioiva ulkopuolinen taho Kiwa Inspecta Oy. 

Laatutyö Rannikkopajoilla

Perusajatuksena on toiminnan laadun jatkuva parantaminen. Toimintaa kehitetään asiakaspalautteiden, sidosryhmäpalautteiden ja rahoittajien toiveiden mukaisesti. 
Lue lisää Rannikkopajojen laatutyöstä.