Digiloikka eTaidon käyttöönotolla ja toimintakulttuurin muutoksella

Projektin kesto

1.1.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja  

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat 

 • Helsingin kaupunki, opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja / Stadin ammattiopisto (koordinaattori)
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda
 • Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami
 • Saimaan ammattiopisto, Sampo
 • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Amisto ja Edupoli

Kohderyhmä

Osallistuvien organisaatioiden henkilöstö, opiskelijat ja työelämäkumppanit

Tavoitteet

Digiloikka hankkeessa tavoitteena on laajamittainen eTaito-sähköisen oppimisratkaisun ja uuden osaamisperustaisen toiminta- ja johtamiskulttuurin implementointi, käyttöönotto ja sen tukeminen oppilaitoksissa. Tavoitteena on ottaa digiloikka ammatillisessa koulutuksessa eTaidon käyttöönotolla, erityisesti työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. 

Toteutus

Hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät ottavat eTaidon käyttöön koulutuksenjärjestäjäkohtaisen käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Oppisopimusopiskelijoilla otetaan käyttöön erityisesti x+y-malli sekä aloittavilla aloittavilla oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoilla. Jokainen hankkeeseen osallistuva koulutuksenjärjestäjä toteuttaa hankkeessa kehittämisaskeleet johtamisen, rakenteiden, pedagogisen toimintakulttuurin ja pedagogisten käytänteiden muuttamiseksi ja kehittämiseksi niin, että ne tukevat osaamisperusteista, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja joustavaa koulutusmuodosta toiseen siirtymistä. 

Tulokset

 • Digitalisaation ja eTaidon sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen huomioiminen organisaation strategiassa ja tavoitteissa.
 • eTaidon asennuspaketti ja sen ohjeistus, käyttö- ja ylläpitopalvelujen määrittely ja kuvaus
 • eTaito-asennukset ja käyttäjätunnistus organisaation palvelimella tai pilvessä
 • Pedagogisen ja teknisten käyttöönottoprosessien mallinnus ja kuvaus sekä käyttöönottoa tukevat ohjeistukset
 • Koulutus eTaito-kouluttajille
 • Virtuaaliset koulutusmateriaalit itseopiskeluun, opintopiiriopiskeluun, kouluttajajohtoiseen opetukseen sekä koutsaukseen
 • Kehittynyt mobiilikäyttöliittymä
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen uusien pedagogisten käytänteiden ja niiden toteutusten kuvaus eTaidolla
 • Levittämis- ja tiedotusmateriaalit, esitykset hankkeesta tapaamisissa ja seminaareissa, web-sivut, loppuseminaari, työpajat
 • Hankkeen raportit, arviointiraportti

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Joonas Penttinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. +358 44 747 9836
joonas.penttinen(a)ekami.fi

Jaa

***