Siirry sisältöön
Haku

Hankkeet

Hanketoiminta

Olemme mukana useissa hankkeissa, joiden avulla kehitämme toimintaamme opiskelijoiden ja työelämän hyväksi. Hankkeet liittyvät useimmiten pedagogiseen kehittämiseen, aluekehittämiseen, opetusteknologiaan liittyviin investointeihin tai kansainväliseen toimintaan.

HYTKY – Hy­vin­voin­tia ja tur­val­li­suut­ta Kaakon yhteistyönä

Hankkeen toimenpiteiden avulla lisätään opiskelijoiden ja ohjaus- ja opetushenkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista ja kehitetään oppilaitosten …

HYMY

HYMY on OPH:n rahoittama sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta edistävä hanke. Hankkeessa opitaan yhdessä dialogisessa vuorovaikutuksessa …

Ketterä Kaakko

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa sekä kehitetään ammatillisiin …

Kaakkois-Suomen akkualan koulutus- ja TKI-klusteri

Kaakkois-Suomen akkualan koulutusklusteri EAKR-hankkeen tavoitteena ovat akkuklusterin kehittäminen, teollisen symbioosin edistäminen sekä akkuarvoketjun TKI- ja …

Toimi

Toimi on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän työn sekä opiskeluhuollon toimintamallien ja menetelmien …

Etsivä haku ja tuki hoiva-avustajaksi

Tässä hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusia tapoja opiskelijahankintaan ja moduulit koulutuksen aikaisiin tukitoimiin. Hanke on …

Oppiva Ekami

Työelämäpalautteen hyödyntämisen mallin ja kehittämistoimenpiteiden seurannan toimintamallin suunnittelu. Tavoite Ekamissa on otettu käyttöön valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä. Järjestelmä koostuu …

VASKI – Vas­tuul­li­nen ja kestävä am­ma­til­li­nen koulutus

Hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea …

Näkymä – tu­le­vai­suus­da­taa pää­tök­sen­te­koon

Kymenlaaksossa on alueellisen ennakointitoiminnan kehittämisessä saatu paljon aikaan, mutta vielä on toimijoita, jotka eivät hyödynnä …

Di­gi­taa­li­nen Merikarhu 2.0

REACT-EU-EAKR -hanke. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 pandemian johdosta toteutettavia toimia. Tavoitteena on kehittää …