Digitaalinen tuotannon uudistaminen

Projektin kesto

1.5.2017-30.4.2019

Rahoittaja

Uudenmaanliitto, EAKR

Toteuttajat

Cursor Oy, koordinaattori
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat teknologiateollisuuden Pk-yritykset ja niiden asiakkaat, oppilaitokset eri koulutustasoilla sekä logistiikkaa ja teollisia palveluja tuottavat yritykset.

Tavoite

Hanke toimii tiennäyttäjänä ja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämiseen Pk-yrityksille ja niiden asiakkaille. Hankkeen avulla myös monipuolistetaan oppilaitosten koulutustarjontaa ja varmistetaan henkilöstön osaaminen teknologiayritysten tarpeet huomioiden nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on varmistaa yritysten osaaminen ja osaajien saatavuus lähitulevaisuudessa.

Toteutus

Hankkeen toteutus on jaettu neljään erilliseen työpakettiin. Keskeisiä toimenpiteitä toteutukseen liittyen ovat:

 • Tiedottaminen, markkinointi ja hallinnointi
 • Teollisuuden tuotevalmistusliiketoiminnan digitalisointi
 • Valmistavan teollisuuden tuotannon automaatioasteen kehittäminen digitalisaation avulla
 • Tulosten hyödyntäminen ja levittäminen

Cursor Oy koordinoin kokonaishanketta ja osallistuu kaikkien työpakettien toteutukseen vastaten erityisesti yritysyhteistyön rakentamisesta. Xamk osallistuu kaikkien työpakettien toteutukseen ja vastaa erityisesti toimitusketjun logististen ratkaisujen kehittämisestä. Ekami osallistuu osatoteuttajana kaikkien työpakattien toteutukseen ja vastaa erityisesti oppimisympäristöjen kehittämisestä.

Tulokset

Lyhyellä aikavälillä:

 • Digitalisoinnin ratkaisujen pilotointi edistää uusien menetelmien käyttöönottoa kohderyhmässä.
 • Uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen ja kaupallistaminen tehostavat ja laajentavat liiketoimintaa.
 • Hanke on yhdistänyt Pk-sektorin, tutkimuksen ja tuotekehityksen, suuryritysten ja mm. osaavaa työvoimaa kouluttavien toimijoiden tarpeet digitaalisen valmistuksen vaateisiin.
 • On tuotettu kokeilujen ja pilotointien kautta tietoa ja kokemusta Teollisen Internetin mahdollisuuksista alueen teknologiayritysten tuotantoprosessien tehostajana ja joustavuuden lisääjänä.

Pitkällä aikavälillä:

 • Pk-yritysten automaatiotaso ja kehityskyvykkyys on noussut.
 • On syntynyt verkottunut digitaalisen valmistuksen keskittymä, jonka osaamiskärki on varaosaliiketoiminnassa.
 • On syntynyt uusia digitaalisia suunnittelu- ja valmistuspalveluita tarjoavia yrityksiä tai niille palveluja tarjoavia yrityksiä, jotka työllistävät sekä tuotantoon että kehitystoimintaan.
 • Nykyiset yritykset ovat kasvattaneet kilpailukykyään ja energiatehokkuuttaan.

Yhteystiedot

Tiimipäällikkö Juha Attenberg
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
juha.attenberg(a)ekami.fi
Puh. 044 7670 624

Jaa

***