Killat avoimesti verkossa

Projektin kesto

13.12.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Koulutuskeskus Tavastia, koordinaattori
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Hevosopisto Oy, Ypäjän Hevosopisto
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia
Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Sskky
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, YSAO

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö ja työelämän päättävässä asemassa olevat ohjaukseen osallistuvat henkilöt.

Tavoite

 • Vahvistaa digiosaamisen avulla opiskelijoiden kyvykkyyden tunnetta, tukea valmistumista ja työllistymistä.
 • Kehittää hius-, rakennus-, pintakäsittely- ja matkailualan toimintaa kohti kiltaa parantamalla opettajien digitaitoja, lisäämällä avoimien oppimisympäristöjen hyödyntämistä, tiimioppimista, mestari-kisälliajattelua, työelämälähtöistä projektioppimista ja yrittäjyyttä-
 • Parantaa Ekamissa toimivien kiltojen opettajatiimien digitaitoja ja vahvistaa muita kiltatoiminnan elementtejä.
 • Laajennuttaa ja vakiinnuttaa digitaalisuuden hyödyntämistä yhteisen oppimisaineiston tuottamisessa, osaamisen hankkimisessa ja dokumentoinnissa sekä koulutus- ja oppisopimuksessa olevien opiskelijoiden ohjauksessa yhteistyössä verkostossa toimivien kiltojen kanssa.

Toteutus

 • Suunnitellaan Ekamissa toimivien kiltojen syventämistä ja suunnitellaan uusille aloille askelmerkit kohti kiltamaista toimintaa
 • Valmennetaan alojen opettajia kiltamaiseen toimintaan
 • Syvennetään digitaitojen ja tiimioppimisen osaamista ja kehitetään mestari-kisällimallia, jossa edistyneemmät opiskelijat ohjaavat aloittelijoita
 • Jatketaan opiskelijalähtöisyyden lisäämistä ja kehitetään oppimisen dokumentointia sekä avointen oppimisympäristöjen kehittämistä
 • Pitemmällä olevat killat toimivat mentoreina aloittelijoille
 • YTO-opintoja pyritään integroimaan ammatillisiin opintoihin
 • Lisätään työpaikalla koulutus- ja oppisopimuksella tehtävän koulutuksen digiohjausta ja tuetaan työpaikkaohjaajia digiohjauksessa
 • Kehitetään hankeverkostossa yhteisiä avoimia oppimateriaaleja

Tulokset

 • Ekamin kiltojen toiminta on vakiintunut ja Ekamissa toimii ainakin seuraavat killat: datakilta Original, kokkikilta, tarjoilijakilta, matkailukilta ja hiuskilta
 • Rakennus- ja pintakäsittelyalalla on valmius hakea kiltastatusta
 • Opettajien taidot reformin mukaiseen opettajuuteen ovat parantuneet ja he hyödyntävät yhteisiä, jaettuja materiaaleja ja ovat osoittaneet sen kiltakoulujen osaamismerkein
 • Työelämän edustajat voivat halutessaan hakea Työelämän digiohjaaja -osaamismerkkiä

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
Puh. 040 755 5056            

Jaa

***