Kiltakoulut reformiin

Projektin kesto

8.11.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja

OPH

Toteuttajat ja koordinaattori

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (koordinoija), Salon seudun ammattiopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Amisto

Kohderyhmä

Opettajat ja opiskelijat

Tavoitteet

Kiltakoulut reformiin -hankkeessa tavoitteena on uudistaa Kiltakoulut-toimintamallia ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseksi, jolloin ryhmämuotoisesta koulutuksesta siirrytään joustavaan opintojen aloittamiseen, yksilöllisiin opintopolkuihin sekä aikuisten ja nuorten yhteiseen työskentelyyn.

 • Rakennetaan opiskelijan ammattitutorin rooli ja polku siten, että ammattitutor-toiminta on mahdollista sekä yksilöllisillä poluilla että suoritusajoilla osana henkilökohtaistamis-prosessia.
 • Kehitetään toimintamallia osaamisperusteisiin ja työelämälähtöisiin YTO-kokonaisuuksiin sekä yhteisten tutkinnonosien integrointia ammatillisiin opintoihin.
 • Laajentaa toimintamallia sekä uusiin oppilaitoksiin että uusille aloille, Ekamissa tavoitteena saada Kiltakoulu-toimintamalli 2-3 alalle.

Toteutus

 • Muokataan opiskelijoiden ammattitutor-toiminta ja henkilökohtaiset oppimispolut sellaiseksi, että yksilöllisestä etenemistahdista huolimatta tutor-toiminta on mahdollista ja hyödyttää jatkuvan sisäänoton tuomissa ryhmäytymishaasteissa. Ammattitutor-toiminnan kytketään osaksi opintoja.
 • Hyödynnetään jo toimivia YTO-aineiden malleja sekä kehitetään tarvittaessa uusia malleja. Hyödynnetään sähköisiä ympäristöjä integroinnissa.
 • Muodostetaan jo kokeneista Kiltaopettajista mentorointipareja toimintamallin levittämiseksi, koostetaan reformoidusta toimintamallista verkko- ja printtijulkaisu sekä järjestetään Reformoitu Kiltakoulut-päivä. Ekamissa pilottialoina ovat kokki- ja datanomikoulutus, joissa Kiltakoulumallin mentorointi toteutetaan keväällä 2017 ja autoala, jossa mentorointi jatkuu syyslukukaudelle 2017.

Tulokset

 • Muodostuu eri aloille sovitettuja aikuiset ja nuoret samaan projektimuotoiseen oppimisympäristöön (työsali, toimisto tai muu alan työympäristöä vastaava) yhdistäviä toimintamalleja.
 • Ammattitutorit toimivat jatkuvan sisäänoton apusisäänheittäjinä työympäristöön työelämän perehdyttäjien roolissa toimivien tavoin.
 • Toimintamallissa digitaalisia välineitä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti: oppimispolun hallinta, oppimista tukevat tehtävät avoimesti verkossa tutkinnon osittain, opiskelijan sähköinen portfolio, verkkokeskustelut.
 • Opettajien osaaminen Yhteisten tutkinnon osien työelämälähtöisiin kokonaisuuksiin on kasvanut. On muodostunut hyväksi todettuja valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevia malleja toteuttaa Yhteisten tutkinnon osien integrointia osaamisperusteisesti ja työelämälähtöisesti.
 • Uusilla aloilla uusissa oppilaitoksissa on alkuun lähteviä kiltoja. Samalla on luotu jatkossakin toimiva oppipoika-mestarimalliin perustuva Kiltakoulut-mentorointimalli. Hankkeen aikana on luotu entistä sujuvampi oppipoika-mestari -malliin perustuva mentorointimalli.
 • Ekamiin on perustettu kokki- ja datanomi- ja autokilta.
 • Kiltakoulut-toimintamallista on selkeä verkko- ja printtidokumentointi, jonka avulla toimintamallista kiinnostunut uusi opettaja pystyy ottamaan ensimmäisiä askeleita kohti kiltamaista toimintaa sekä perehtymään syvällisemmin Kiltakoulut-mallin eri osa-alueisiin.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
puh. 040 7555 056

Jaa

***