Koulutus- ja oppisopimukset kasvuun KOPSO

Projektin kesto

18.10.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja

Opetus ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Saimaan ammattiopisto Sampo, koordinaattori
Kouvolan seudun ammattiopisto

Kohderyhmä

Oppisopimuksesta, koulutussopimuksesta ja oppilaitosmuotoisesta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta kiinnostuneet nuoret ja työnantajat.
Oppisopimustoimijat, opettajat, oppilaitosten ohjaushenkilöstö, koulutuspäälliköt ja johto.

Tavoitteet

Päätavoite

 1. Lisätään ja monipuolistetaan opiskelijoiden osaamisen hankkimista ja sen osoittamista näytöin yhä työelämälähtöisemmin koulutusreformin ja OKM:n koulutussopimuslinjausten mukaisesti kasvattamalla työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppisopimusten määrää ja mahdollistamalla opiskelijalle joustava siirtyminen oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä.

Alatavoitteet

 1. Pilotoidaan joustavia työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmiä (=koulutussopimus, oppisopimus).
 2. Luodaan kaikissa tutkinnoissa työpaikkaverkosto, joka on halukas kehittämään ja pilotoimaan koulutussopimusmallia.
 3. Suunnitellaan ja määritellään työpaikalla opiskeltavaksi soveltuvia tutkinnon osia/tutkinnon osan osia yhteistyössä työpaikkojen ja opiskelijoiden kanssa.
 4. Määritellään työpaikalla tapahtuvassa oppimisen ohjauksessa ja osaamisen arvioinnissa mukana olevien osapuolten tehtävät ja vastuut.
 5. Valmennetaan tiimipäälliköt, opettajat, oppisopimustoimijat ja muu ohjaushenkilöstö työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun ja sopimiseen tutkinnon osittain sekä koulutussopimusten ja oppisopimusten solmimiseen ja niiden joustavaan yhdistämiseen.
 6. Tiedotetaan opiskelijoita ja vanhempia työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista.
 7. Otetaan käyttöön Ekami-tasoiset keskitetyt yhtenäiset palvelut, toimintamallit ja asiakirjat työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta.

Toteutus

1. Työpaikkaverkostojen ja työtiimien muodostaminen

 • Palvelualojen tiimi
 • Tekniikan alojen tiimi

 

2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustavien yhdistelmien suunnittelu tutkinnon osittain

 • suunnitellaan yhteensopivaksi muiden oppimisympäristöjen kanssa
 • yhteiset tutkinnon osat
 • ohjaus
 • vuosikello
 • digitaaliset ratkaisut oppimisen dokumentoinnissa ja ohjauksessa

3. Valmennusohjelman suunnittelu ja toteutus

 • henkilökohtaistaminen
 • koulutussopimuksen tai oppisopimuksen laadinta ja sisältö
 • oppimisen ohjaus työpaikalla, työpaikkaohjaajan/työpaikkakouluttajan ja opettajan yhteisvastuullinen ohjaus
 • osaamisen arviointi työpaikalla
 • työelämäyhteistyön lisääminen ja työpaikkaohjaajien/työpaikkakouluttajien mentorointi
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitelmallinen ja laadukas toteutuminen

4. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen koordinointi ja laadun varmistaminen

 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen parissa työskentelevien toimijoiden työnjaon suunnittelu ja organisointi
 • toimintamallien ja asiakirjojen yhtenäistäminen

Tulokset

 • on luotu yhteistyömalli ja prosessikuvaus oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhdistelmien järjestämiseen
 • toimintamalli on kirjattu oppilaitoksen laatu- ja toimintajärjestelmään
 • oppilaitoksen johto sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö on valmennettu joustavien työpaikalla tapahtuvien oppimisen yhdistelmien järjestämiseen
 • oppilaitoksessa on valmiudet käynnistää koulutussopimuksia, joissa työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä kasvaa
 • opiskelijoiden työelämäpainotteisten, joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen laatu paranee ja monimuotoisuus konkretisoituu
 • opiskelijoille syntyy yksilöllinen osaamisprofiili, joka voi parantaa työllistymistä ja toisaalta vastata nykyistä paremmin myös muuttuvia ammattikuvia

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Häkkinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 040 834 6659
sari.hakkinen(a)ekami.fi

Jaa

***