Pärjään Pyhtäällä - Pyhtään Ohjaamo

Projektin kesto

1.8.2018 – 31.7.2020

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toteuttajat

Pyhtään kunta

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami

Kohderyhmä

Pyhtään kunnan alueella asuvat alle 30-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tietoa, tukea ja apua eri elämäntilanteissa.

Tavoite

 • Tuoda nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut saman katon alle, vähentäen näin päällekkäistä ja turhaa työtä, edistäen uusien innovaatioiden syntymistä ja edistää konkreettisen yhteistyön syntymistä palveluntarjoajien välillä.
 • Pilotoida ja mallintaa Ohjaamo pieneen kuntaan sekä liikkuva Ohjaamo niin, että palvelut viedään nuoren luo eikä nuoren tarvitse välttämättä tulla palvelujen luo.
 • Saada nuorille enemmän tarjontaa työelämän puolelta, jotta kokemukset työelämästä (esim. harjoittelupaikat) sekä työllistymismahdollisuudet paranisivat.
 • Digiosaamisen lisääminen nuorten keskuudessa, esimerkiksi sähköpostin, netin asioimispalvelujen ja toimistosovellusten käyttö jo heille niin tuttujen some-kanavien käytön lisäksi.

Toteutus

 • Hankkeen aikana kootaan yhteinen verkosto neuvonta- ja ohjauspalveluiden toimijoiden kanssa.
 • Luodaan palvelumalli, jolla palveluohjaus tehostuu ja päällekkäiset palvelut poistuvat.
 • Kehitetään nuoren kuulemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen liittyviä malleja.
 • Lisätään yritys-yhteistyötä, jolla pyritään saamaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja nuorille, tuoden samalla työnantajille lisätietoa eri mahdollisuuksista nuorten työllistämiseen ja työllistymisen tukemiseen.

Tulokset

 • Tuloksena on pienen kunnan pysyvä toimintamalli liikkuviin nuorten palveluihin ja siirtyminen pitkäaikaisesta ohjauksesta ja palveluketjusta lyhytaikaiseen ohjaukseen, kiinnittäen näin nuoret nopeammin ja paremmin yhteiskuntaan.
 • Malli on juurrutettu yhteistyökumppanien normaalitoimintaan, jolloin prosessi ohjauksessa selkiytyneet ja tehostuneet.
 • Yhteistyö yritysten kanssa on tuloksellista ja pitkäjänteistä, luoden nuorille erilaisia kokemuksia työelämästä.
 • Digitaalinen ohjaamotoiminta on testattuna käytössä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Pyhtään kunta
anne.heilala(a)pyhtaa.fi
puh 044 767 6744

Ohjaamotyöntekijä Kirsi Korhonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto / Rannikkopajat
kirsi.korhonen(a)ekami.fi
puh. 044 770 8338

Jaa

***