TAIKA - Tule asiakkaaksi

Projektin kesto

11/2016 - 31.12.2017

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Hyria koulutus oy
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
Ylä-Savon ammattiopisto
Edupoli (koordinoiva oppilaitos)

Kohderyhmä

Kouluttajat, opettajat, ohjaajat, koulutuksen suunnittelijat, opiskelija-asiakkaat

Välillisenä kohderyhmänä ovat työelämäyhteistyötoimijat ja oppilaitosten johto

Tavoite

Asiakaslähtöinen ikärajoista vapaa hakeutuminen

Asiakaslähtöinen henkilökohtaistaminen tuottaa aiempaa tehokkaampia opintopolkuja

Taitavat henkilökohtaistajat ja parempi tuki oppijalle

Toteutus

Taikassa rakennetaan asiakaslähtöisiä henkilökohtaistamisen menettelyjä ja pilotoidaan niitä. Taika kehittää kouluttajien ja ohjaajien osaamista pilotin käytännön toteuttamisen ja valmennusten kautta. Hankkeen toimivat tuotokset ja opit siirretään työpajoissa oppilaitosten käytänteiksi.

Oppilaitosverkostossa jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan toisilta kehittämistyön aikana.  

Tulokset

Oppilaitokset ovat valmiimpia markkinoimaan koulutukset samanlaisina kaikenikäisille ja toteuttamaan henkilökohtaistamisen sekä nuorille että aikuisille myös jatkuvan haun toimintatavan mukaisesti

Hakeutumisvaiheen toimintatavat ovat entistä asiakaslähtöisempiä

Uusia - myös digitaalisia - työkaluja, jotka selkeyttävät prosessia asiakkaalle. Ekamissa pääpaino on henkilökohtaistamisprosessin uudistaminen ja sen kuvaaminen oppilaitoksen toiminnanohjausjärjestelmään.

Kouluttajat/opettajat osaavat paremmin tukea opiskelijaa osaamisen tunnistamisessa ja yksilöllisellä opintopolulla, käytännöt vakiintuvat

Yhteystiedot

Projektivastaava Eija Leinonen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 190
eija.leinonen(a)ekami.fi

Jaa

***