Yhessä

Projektin kesto

13.12.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Savon koulutuskuntayhtymä, Sakky, koordinaattori
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, KAO
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, PKKY
Etelä-Savon koulutus Oy, Esedu
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, YSAO
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli

Kohderyhmä

Oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö, erityisesti hankkeen kehittämistyöhön osallistuvat opiskelijaryhmät sekä opiskelijapalveluista vastaavat asiantuntijat.

Tavoite

Hankkeen tavoitteita ovat:

  • Hyvät toimintamallit osallistamisesta jakoon ja parasteltavaksi
  • Yhteisöllisyys-osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen
  • Uudet opiskeluhuoltopalvelut reformin mukaisesti opiskelijoille

Toteutus

  • Hankkeessa jaetaan erilaisia hyväksi koettuja opiskelijoiden osallistavia toimintatapoja eri hankeverkosto-oppilaitoksista ja testataan niitä sekä parastetaan omaan toimintaan sopivaksi.
  • Kehitetään opiskelijakunnan toimintaa opiskelijatoiminnan koordinaattorin johdolla opiskelijalähtöisemmäksi. Kehitetään tutortoimintaa opiskelijoita osallistaen.
  • Kootaan yhteistyöryhmä, johon kuuluu sekä oppilaitoksen toimijoita, että kaupunkien opiskelijahuollon edustajia. Työryhmässä suunnitellaan ja luodaan joustava toimintamalli opiskelijahuollon ja oppilaitoksen opiskelijapalveluiden moniammatilliseen yhteistyöhön.

Tulokset

  • Oppilaitos saa käyttöönsä valmiiksi tehdyn ja pilotoidun osallistamista ja yhteisöllisyyttä kasvattavan toimintatavan.
  • Ekamissa toimii opiskelijalähtöinen, päätöksentekoon valmennettu ja osallistuva opiskelijakunta. Tutor toiminnan Ekami-tasoiset puitteet on laadittu ja otettu käyttöön.
  • Ekamilla on käytössään toimiva opiskeluhuoltosuunnitelma.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Hilkka Huisko
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
hilkka.huisko(a)ekami.fi
Puh. 040 755 5056                                                                        

Jaa

***