Laivatalousopinnot - laajenna työkenttääsi maalta merelle!

Ravintola- ja catering-alalla voit hakea suorittamaan Laivatalouspalvelut -tutkinnon osan, jonka laajuus on 20 osaamispistettä. Laivatalouspalveluopinnot suoritettuasi voit hakea Trafilta laivakokin tai talousapulaisen pätevyyskirjaa. Pätevyyskirjan saatuasi voit työskennellä rahti- ja matkustaja-aluksilla.

Työtehtäviäsi laivalla

 • Ruoanvalmistus- ja varastointitehtäviin osallistuminen laivakeittiössä muun taloushenkilöstön kanssa.
 • Pentteritilan ja messin kunnostaminen ja varustaminen ruokailua varten.
 • Laivan astiahuolto.
 • Laivan henkilökunnan ja/tai matkustajien asiakaspalvelu alakohtaista kielitaitoa hyödyntäen.
 • Laivan henkilökunnan ja matkustajien hyttien, messin, oleskelutilojen ja muiden yhteisten tilojen siistiminen sekä viihtyisyydestä huolehtiminen.
 • Omavalvontasuunnitelman noudattaminen.

Opintojen sisältö

Opiskelija osaa
 • työskennellä laivatyössä merenkulkuelinkeinon ja laivan toimintaympäristössä
 • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä
 • kunnostaa ja varustaa pentteritilat ja messin ruokailua varten sekä toimia laivakeittiössä
 • toimia asiakaspalvelutehtävissä sekä huolehtia tilojen viihtyisyydestä
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenen.

Lisätietoja tutkinnon osan sisällöistä voit lukea Opetushallituksen ePerusteista.

Pääsyvaatimukset

 • Opiskelet Ravintola- ja cateringalan perustutkintoa tai sinulla on kokemusta tai koulutusta ravintola- ja cateringalalta.
 • Sinulla tulee olla voimassa oleva passi, merimiespassi, merimieslääkärintodistus, hygieniapassi ja vapaa-ajanvakuutus.
 • Sinun tulee sitoutua suorittamaan työelämässä järjestettävää koulutusta koulu-, ropax-, rahti- tai matkustajalaivalla.
 • Sitoudut oppilaitoksen järjestämiin huumetesteihin, mikäli sellaisia järjestetään.
 • Sitoudut oppilaitoksen järjestyssääntöjen ja hygieniaohjeiden noudattamiseen.
 • Selviydyt työssä rutiininomaisista työtehtävistä ja arkipäivän tilanteista englannin kielellä ja sinulla on valmiudet toimia monikielisessä työyhteisössä.
 • Sitoudut suorittamaan turvallisuus- ja turvakoulutukset:
  • pelastautuminen (sisältää 200 metrin yhtäjaksoisen uimatestin)
  • pelastuslautta- ja venemieskoulutus
  • työsuojelu ja alus sosisalisena ympäristönä
  • turvatoimiasioiden perus- ja lisäkoulutus
  • ensiapu
  • palonsammutus.

Hakeminen

Voit hakea laivatalousopintoihin,

 • kun olet suorittamassa ravintola- ja cateringalan perustutkintoa tai
 • kun sinulla on kokemusta tai koulutusta ravintola- ja cateringalalta.

Voit hakea opintoihin ottamalla yhteyttä matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealan tiimipäällikkö Anneli Saguliniin.

TE-palveluiden laivatalouskoulutus

Koulutus on tarkoitettu työnhakijoille, joilla on työllistymissuunnitelmassa todettu koulutuksen tarve. Koulutus voi koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Löydät koulutuksen tiedot TE-toimiston haussa oleva työvoimakoulutus -sivulta hakusanalla "laivatalous".

Lisätietoja

tiimipäällikkö Anneli Sagulin

Opiskelijan kertomaa

"Lähdin toteuttamaan pitkäaikaista haavettani ja hain jatkuvan haun kautta laivatalouteen ja kokin opintoihin. Olen ollut työssäoppimassa Ekamin koululaivalla, Ropaxilla, rahtialuksella sekä matkustaja-aluksella.

Työssäoppiminen tapahtuu vuoroissa, esim. matkustaja-aluksilla kahdeksan päivää työtä ja kahdeksan päivää vapaajaksoa tai kolme viikkoa rahti-/ropaxaluksilla ja kolme viikkoa vapailla.

Työ laivalla vaatii satsaukset kuuteen sertifikaattiin sekä sosiaalisen ja sopeutuvan luonteen. Vapaajaksoilla olen tehnyt ammattiopiston yhteisiä opintoja ja ammatillisia teoriaopintoja.

Kesäajalle minulle on tarjottu keikkatyötä laivalta ja olen myös tehnyt joitain ekstran töitä maissa. Työllisyystilanne näyttää siis valoisalta."

Karoliina, laivakokkiopiskelija

Lue myös toisen opiskelijamme Eevan kokemuksista laivatalousopinnoissa.

Jaa