Siirry sisältöön
Haku

Kestävä tulevaisuus Rannikkopajoilla

Me rakennamme Rannikkopajoilla työyhteisönä kaikki yhdessä parempaa huomista kohti vihreää siirtymää!

Onnistumme yhdessä!

Me Rannikkopajoilla olemme toimineet työyhteisönä aktiivisesti ja suunnitelmallisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jo vuodesta 2017.

Ylläpidämme muutosta Rannikkopajojen Kestävä Kehitys – Kestävä Tulevaisuus-käsikirjassa.

Yksiköillämme on myös omien ammattialojensa sisältöihin keskittyvät Kestävän Kehityksen– toimintasuunnitelmat, joissa sovitut kestävän tulevaisuuden käytänteet siirtyvät työsaleihin ja toimintapisteisiin. Jokaisella nuorella valmentautujalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimintaan.

Kestävä tulevaisuus ja kestävä kehitys kulkevat meillä Rannikkopajojen työarjen mukana jokaisena työpäivänä, koska sosiaaliset, taloudelliset, ekologiset sekä kultturelliset arvot ja teot on kirjoitettu sisälle toimiimme.

Näiden toimintojen jatkuvuutta turvaamme säännöllisillä kaksi kertaa vuodessa toteutettavilla valmentautujille suunnatuilla kyselyillä.

Valmennusyksiköiden nuoret eli valmennettavat osallistuvat ja arvioivat Kestävän Tulevaisuuden-käsikirjan toteutuksen nykytilaa sekä löytävät toimintamme sisältä työarkeen siirrettäviä kehittämiskohteita.

Henkilöstöllemme suunnattu kysely tehdään kahden vuoden välein.

Kyselyt sekä niiden henkilöstö- ja yksikkökohtainen käsittely varmentavat kertauksen myös perehdytyksen toimintatapoihimme.

Rannikkopajojen voimasanat ovat Kestävän Tulevaisuuden sekä kestävän kehityksen suunnittelussa, toteutuksessa sekä toteuttamisen seurannassa:
 • Sosiaalinen kestävyys, ihmistenvälisyys, yhdenvertaisuus sekä yksilöllisyys
 • Työelämätaidot
 • Oikeus osallistua ja vaikuttaa
 • Perehdyttäminen, vastuullisuus ja turvallisuus
 • Toimeenpano ja toimintamme seuranta sekä kehittäminen on osa yhteistyötä
 • Agenda 2030 ja globaalikasvatus
 • Arkiset teot ja vertaisoppiminen
 • Yhteisökehittäminen
 • Yhteiskuntavastuu
 • Kiertotalous
 • Dialogisuus
 • Resurssiviisaus

Valmennettavien kysely 2023:

”Oletko kiinnostunut ympäristöasioista? Jos vastasit kyllä niin perustele”

Kyllä. Haluan että lapsellani on turvattu ja hyvä tulevaisuus.

Lue lisää Ekamin kestävästä tulevaisuudesta.