TAHTI

- taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen

Projektin kesto

1.4.2018 − 31.8.2020

Rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus (hankkeen koordinaattori)
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen (aikuiset) asiakkaat

Ammatillisen koulutuksen aliedustettuihin ryhmiin kuuluvat asiakkaat

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat

Ammatillisen koulutuksen kouluttajat ja opettajat

Tavoite

Edistää ja vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien perustaitojen osaamista ja sitä kautta koulutukseen hakeutumista, koulutuksen läpäisyä ja työllistymistä.

Edistää välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisille tutkinnon suorittajille työelämässä ja opiskelussa vaadittavat perustaidot erilaisin ammatillisen ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin.

Edistää ennakoivaa lähestymistapaa perustaitojen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa ja tuottaa olemassa oleviin toimenpiteisiin lisäarvoa yhdessä verkoston kansa.

Edistää ammatillisten opettajien ja kouluttajien digitaitoja ja digitaalista ohjausosaamista vahvistamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa.

Toteutus

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat eri toimenpidekokonaisuuksiin. Toimenpidekokonaisuuksien sisällä muodostetaan työryhmiä. Työryhmien työskentelyä seurataan verkostokokouksissa ja kokemuksia ja tuloksia jaetaan koko verkostolle.

Toimenpidekokonaisuudet:

  1. Aliedustettujen ryhmien koulutukseen hakeutuminen
  2. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
  3. Digi-välineiden hyödyntäminen ohjauksessa ja oppimisessa
  4. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen lisääminen
  5. Yhteistyö muiden Taito-ohjelmassa olevien hankkeiden kanssa

Ekami muodostaa Luksian kanssa työskentelyparioppilaitoksen painopisteenä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden puutteellisten perusvalmiuksien parantaminen.

Tulokset

Aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien hakeutuminen koulutukseen on lisääntynyt ja heille laaditaan osaamista ja työllistymisen varmistamista vastaavat henkilökohtaiset koulutuspolut.

Osaaminen opiskeluvalmiuksien kartoittamisessa on lisääntynyt ja oppilaitoksilla on käytössä hyviä työvälineitä osaamisen kartoittamiseen.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot on organisoitu reformin edellyttämällä tavalla ja ne parantavat opiskelijoiden puutteellisia perustaitoja.

Opintojen negatiivinen keskeyttäminen vähenee ja opiskelijoiden työllistymisvalmiudet vahvistuvat.

Opintojen ja ohjauksen tukena on tarkoituksenmukaisia digitaalisia työvälineitä.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaus- ja digiosaaminen on kehittynyt.

Yhteystiedot                                                                                

Projektivastaava Sisko Ukkola-Paronen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 0400 559 192
sisko.ukkola-paronen(a)ekami.fi

 

Jaa